Październik 8, 2018

8 października 2018

IV edycja Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

Do 26 października br. uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych mogą zgłaszać się do ogólnopolskiego konkursu – Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Najlepsi zawodnicy i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, w tym cenny sprzęt multimedialny. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czy kultura nadal ma znaczenie? Świat w czasie […]

8 października 2018

„Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja  zaprasza uczniów klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli do  udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”.   Najważniejsze cele kampanii: odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela, edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu.   Szczegółowe informacje.