Październik 10, 2018

10 października 2018

Projekt „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw. Szkolenia z kompetencji dla młodzieży”

Projekt jest realizowany przez Katedrę UNESCO do spraw Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu POWER (Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym młodzież wspólnie z nauczycielami i badaczami uniwersyteckimi, odkrywa mało znane historie swoich miejscowości, a jednocześnie rozwija wiedzę […]

10 października 2018

Komunikat nr 2 dotyczący wykazywania godzin ponadwymiarowych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r.

W instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.) znalazł się zapis: „Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać […]

10 października 2018

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 3 października 2018 r. minister, który jest dla […]