Listopad 2018

30 listopada 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa zostały zamieszczone zaktualizowane wzory sprawozdań merytorycznych z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiany dotyczą sprawozdań organów prowadzących szkołę oraz organów prowadzących bibliotekę pedagogiczną. Przypominamy, że organy prowadzące zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratorium Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019 r.(liczy się […]

30 listopada 2018

Ogólnopolska konferencja „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole”.

Szanowni Państwo, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarcze oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole”, która odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Łodzi, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przy ul. Wojska Polskiego 83, w godzinach 10.00-16.00. Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i finansowana […]

30 listopada 2018

Ogólnopolski konkurs – List do ulubionego pisarza.

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek – Wydawnictwo Miejskie Poznania – Polskie Radio Poznań, ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych p.t. – List do ulubionego pisarza. Cele konkursu: Promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Badanie i rozwijanie gustów i preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Wspieranie szkół i bibliotek […]

29 listopada 2018

Otwarcie Alejki Pamięci Niezwykłych Kobiet

28 listopada 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty brali udział  przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w otwarciu  Alejki Pamięci Niezwykłych Kobiet. Alejkę zdobią drewniane ławki, na których widnieją tabliczki z informacją dotyczącą dziesięciu wybitnych Polek, które odmieniły historię kraju. Dopełnieniem uroczystości było otwarcie wystawy pn. […]

29 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego An der KUL ist Deutsch cool! edycja 2018/2019

Instytut Filologii Germańskiej KUL zaprasza uczniów szkół kończących się egzaminem dojrzałości  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego An der KUL ist Deutsch cool! Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2018 r. pod adresem e-mail konkurs5@kul.pl. I etap odbędzie się 14 grudnia 2018 r., a II etap 27 lutego 2019 r. Obydwa  etapy  są przeprowadzane […]

29 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+

26 listopada 2018 r. w Zespole Szkól Zawodowych im. St. Staszica w Opolu odbyło się forum szkól zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było przedstawienie możliwości jakie oferuje ww. program w zakresie szkolnictwa zawodowego, pokazanie przykładów […]