Listopad 6, 2018

6 listopada 2018

Projekt Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska

W imieniu Kuratora Śpiewającej Polski Region Opolski  – w trosce  o rozwój śpiewu zespołowego na Opolszczyźnie, zapraszamy do udziału w Projekcie „Śpiewająca Polska” – Akademii Chóralnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Projekt zakłada wsparcie – także finansowe – dyrygentów, chórów i młodych śpiewaków. W związku  z powyższym pan Tadeusz Eckert – Kurator Śpiewającej Polski Region […]

6 listopada 2018

Konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne.

Cele powyższego konkursu: realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Fundacja ING Dzieciom organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Obecny nabór dotyczy turnusów terapeutycznych dla szkół prowadzących codziennie zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla […]

6 listopada 2018

50. OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO rok szkolny 2018/2019

Olimpiada Języka Rosyjskiego skierowana jest do uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły I stopnia. Szczegółowe informacje dotyczące 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego znajdują się na oficjalnej stronie organizatora. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ojr.slask@gmail.com lub gabriela.wilk@us.edu.pl. Ankiety uczestnika Olimpiady (do pobrania na stronie http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/?src=ankiet.html) przesłać na adres: Śląski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego Instytut […]

6 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+ Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną  Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Forum ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program […]