Grudzień 11, 2018

11 grudnia 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt dedykowany jest dla uczniów od VI klasy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Cele powyższego projektu: wspomaganie kompetencji uczniów w tym: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego. […]

11 grudnia 2018

Informacja w sprawie odbioru pytań na II etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Szanowni Państwo, zgodnie z punktem 1 Rozdziału IV „II etap – eliminacje miejskie/gminne” Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 r. serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za oświatę w danym mieście/gminie, które w chwili odbioru pytań konkursowych zobowiązane są do złożenia oświadczenia (wzór 1a). Koperty wraz z pytaniami […]