Grudzień 19, 2018

19 grudnia 2018

Konkurs – Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan Paweł II) – X jubileuszowa edycja ogólnopolska.

Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizator corocznego konkursu  zaprasza do udziału w jubileuszowej edycji, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

19 grudnia 2018

52 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział PTF serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi a w szczególności fizyką do udziału w 52 Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od ponad 50 lat realizowany jest przez Członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. 52 Międzyszkolny Turnieju Fizycznym, odbędzie się 19.01.2019 – I i II etap w szkołach […]

19 grudnia 2018

Międzywojewódzki konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika 2019

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje IX edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap l-eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2019 r. Konkurs międzywojewódzki odbędzie się w dniu 22 marca […]