2018

9 stycznia 2018

Sprawozdania z realizacji NPRC w 2017 roku.

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku. Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie zakupu książek zobowiązane są  do złożenia sprawozdań merytorycznych i finansowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r./ liczy się data wpływu do urzędu/.

9 stycznia 2018

Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Międzywojewódzkim Konkursie o Tytuł Supertechnika Mechatronika organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap I – eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2018 r. Konkurs […]

8 stycznia 2018

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej” szczegóły na: http://www.men.gov.pl W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (Proszę kliknąć na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby […]

8 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada będzie ciałem opiniodawczo – doradczym Minister Edukacji, w której skład wchodzą dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady […]

8 stycznia 2018

Komunikat w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Szanowni Państwo, w związku z Wojewódzkim Konkursem Matematycznym, który odbywa się w tym samym terminie informuję, że etap rejonowy XXIII Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej” rozpocznie się odpowiednio pół godziny później, tj.   10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 11.30 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym […]

4 stycznia 2018

Klasówka powstańcza 2018.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaprasza uczniów do udziału w trzeciej edycji klasówki powstańczej, zaplanowanej na 20 marca 2018 roku, w 97. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, III Powstania Śląskiego.   Zgłaszanie uczniów do konkursu […]

3 stycznia 2018

Aktualizacja stan na dzień 02.01.2018 r. – odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zakończeniem procedury o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zwracam się z prośbą o spowodowanie niezwłocznego odbioru przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z Kuratorium Oświaty w Opolu.