2019

17 czerwca 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu dla uczniów szkół podstawowych

Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

17 czerwca 2019

Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole i placówce – podsumowanie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego, proszę o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30.06.2019 r. formularza ankiety, której celem jest zebranie informacji o realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach, do podjęcia których zostaliście Państwo zobowiązani pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.ARB z 11 maja 2019 r.

14 czerwca 2019

Wyniki konkursu na kolaż fotograficzny w ramach programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo.   Poniżej prezentujemy wyniki konkursu – lista laureatów: I Miejsce w konkursie na kolaż fotograficzny: Paulina Janik Wiktoria Grabowska Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Opiekun zespołu: Aleksandra Rataj – Latka Wyróżnienie: Natalia Bobin Oliwia Puzia Paulina Huk Zespół Szkół Ekonimicznych w Nysie Opiekun zespołu: Renata Lewicka Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

14 czerwca 2019

Zarządzenie nr 13 Opolskiego Kuratora Oświaty z 14.06.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.

14 czerwca 2019

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu „Katyń- zbrodnia bez kary.”

W dniu 13 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Katyń- zbrodnia bez kary”.. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła Laureatów i Wyróżnionych  wśród Uczestników Konkursu.   I miejsce oraz tytuł Laureata uzyskała uczennica Natalia Kwosek, zdobywając maksymalną liczbę -100 […]

14 czerwca 2019

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W imieniu Pana Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego zapraszamy przedstawicieli szkół do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II  Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 11 lipca 2019 r. w Opolu. Zachęcamy także do wystwienia pocztów sztandarowych w uroczytości. Jesteśmy przekonani, że […]

13 czerwca 2019

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni państwo, Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs pt. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020 30.06.2019 r. Wybrane do realizacji w ramach ww. konkursu projekty mają na celu zapewnienie wsparcia nauczycieli oraz osób […]