Luty 2019

27 lutego 2019

Zmiany w przepisach prawa oświatowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

26 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Lista

26 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Lista

26 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Lista

26 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Lista

26 lutego 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Lista