Marzec 12, 2019

12 marca 2019

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 33 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 64 bibliotek szkolnych. W roku 2019 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 81, z przeznaczeniem […]

12 marca 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

12 marca 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

12 marca 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata XXVI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

12 marca 2019

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty XXVI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.