Marzec 15, 2019

15 marca 2019

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Uchwałą Rady Ministrów  z 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek […]