Marzec 26, 2019

26 marca 2019

XX edycja Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”-Dąbrowa 2019.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału w XX edycji Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Liść Dębu”-Dąbrowa 2019. Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest plastyczny konkurs „Impresje muzyczne”. ( Prace plastyczne należy przesłać do 19 kwietnia 2019 r.).   Szczegółowe informacje.

26 marca 2019

XLVIII Ogólnopolski Konkurs Statystyczny.

Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną, nad którym patronat sprawuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.   Zadanie konkursowe polega na opracowaniu jednego z trzech tematów na podstawie informacji zawartych w „Małym Roczniku Statystycznym Polski”.   Szczegółowe informacje.

26 marca 2019

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.   W związku z kończącym się II kwartałem realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań za II kwartał (styczeń – […]

26 marca 2019

Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursów dla wychowawców i kierowników wypoczynku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty prezentuje wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę na realizację kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku w 2019 roku.   Wykaz podmiotów.