Czerwiec 17, 2019

17 czerwca 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu dla uczniów szkół podstawowych

Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczny „Ojczyzna w moim sercu” poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

17 czerwca 2019

Działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole i placówce – podsumowanie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego, proszę o wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30.06.2019 r. formularza ankiety, której celem jest zebranie informacji o realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach, do podjęcia których zostaliście Państwo zobowiązani pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.ARB z 11 maja 2019 r.