Czerwiec 26, 2019

26 czerwca 2019

Kształcenie na odległość dla uczniów migrujących lub czasowo przebywających za granicą.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granica wsparcia w edukacji w formie konsultacji on-line oraz daje możliwość wyboru odpowiedniego planu nauczania.