Sierpień 2019

30 sierpnia 2019

Konkurs „Fizyczne Ścieżki”.

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany jest od 2005 przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W odróżnieniu od konkursów przedmiotowych i olimpiad Fizyczne Ścieżki to konkurs prac zaproponowanych przez uczniów. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają […]

30 sierpnia 2019

Detektory dla szkół.

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych zaprasza szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do przygotowywania projektów edukacyjnych z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. W ramach projektu oferuje uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych bezpłatne wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego. Warunkiem jest przygotowanie projektu opisującego wykorzystanie ww. liczników do pomiarów zjawiska promieniotwórczości. W projekcie […]

30 sierpnia 2019

Akcja edukacyjna do filmu „LEGIONY” – pod patronatem MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Dystrybutor Kino Świat wraz z Muzeum Historii Polski i Instytutem Pamięci Narodowej przygotowali materiały edukacyjne do filmu „Legiony” – historycznej superprodukcji o młodych ludziach z pokolenia lat 1914-1918, które wywalczyło Polsce Niepodległość. Honorowy patronat nad szeroko zakrojoną akcją edukacyjną objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W skład pakietu edukacyjnego wchodzą: folder ze scenariuszami lekcji i opracowaniami historycznymi, […]

30 sierpnia 2019

„Hazard? Nie, dziękuję.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu informuje o ponownym uruchomieniu działań w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. „Hazard? Nie, dziękuję”, które trwać będą do końca czerwca 2020 r.   Kampania jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych, nauczycieli, rodziców uczniów oraz potencjalnych graczy.   Celem kampanii jest w szczególności rozpowszechnienie informacji o […]

30 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 oraz Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku […]

30 sierpnia 2019

ERASMUS+ w Zespole Szkół Technicznych w Nysie – podsumowanie projektu

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 Zespół Szkół Technicznych w Nysie realizował projekt unijny pod nazwą „ Zawodowo mobilni – rozwój, doświadczenie, lepsza praca”  w ramach programu Erasmus +.  Autorkami  projektu są: Anna Lewicka i Angelika Bartoszek-Koza. Dzięki realizacji projektu mobilności, którego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosiło  52 400 euro, trzydziestu dwóch uczniów technikum  […]

29 sierpnia 2019

Kongres Edukacji Przyszłości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22–23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach […]