Wrzesień 2019

30 września 2019

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, wszyscy zgłoszeni kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020, otrzymali ww. stypendium. Jednocześnie informuję, że kwota stypendium wzrosła do 300 zł miesięcznie – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty […]

30 września 2019

Doradztwo metodyczne na terenie województwa opolskiego.

23 i 24 września br. podczas spotkań Opolskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych, odbyło się uroczyste wręczenie aktów powierzenia zadań osobom, które od 1 października 2019 r. obejmą stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli: Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia […]

27 września 2019

Konkurs historyczny pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

W imieniu organizatora informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” Do udziału w konkursie zaprasza Fundacja Centrum Solidarności -organizator konkursu. Więcej informacji w załączniku. „Zakochaj się w historii”.

27 września 2019

Ogólnopolski konkurs „Młody kierowca”

Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zachęcanie ich do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowe  informacje o konkursie.

27 września 2019

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „ Bóbr”

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera […]

27 września 2019

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki  zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych zainteresowanych algorytmiką i programowaniem do udziału w XIV Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Zawody I stopnia składają się z trzech tur i może brać w nich udział każdy zainteresowany uczeń. Pierwsza tura (testowa), polega na odpowiedzi na wybrane pytania, a dwie kolejne tury – otwarta i ukryta – na […]

25 września 2019

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych pn. „Mistrzowie i patrioci”

Konkurs został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Fundacja Instytut Łukasiewicza zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Mistrzowie i patrioci”, objętym Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej na temat wybitnych postaci polskiego sportu, które […]

25 września 2019

Zaproszenie na konferencję „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – Doświadczenia i Przyszłość”

Na konferencję zaprasza Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN. W załączeniu zaproszenie oraz program konferencji: LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI – DOŚWIADCZENIA I PRZYSZŁOŚĆ, która zorganizowana będzie 7 października 2019, godz. 11:00 – 14:00, w siedzibie MEN s. 305. W załączeniu zaproszenie oraz program.

25 września 2019

Projekt pn. Nowoczesny nauczyciel matematyki

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi projekt skierowany do nauczycieli matematyki, pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki“ W każdej z 2 edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Szczegółowe informacje, proponowane moduły oraz terminy rekrutacji w załączeniu oraz pod adresem: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/525 Informacja o rekrutacji.