Wrzesień 3, 2019

3 września 2019

„Ekonomia na co dzień”.

„Ekonomia na co dzień” jest projektem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych. Projekt prowadzony jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i […]

3 września 2019

Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Aktualizacja: 01 września 2019r. A K R E D Y T A C J A PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Warunki i tryb przyznawania: określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. 2018  poz. 2029) Zarządzenie nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 r. […]

3 września 2019

Opolski Okrągły Stół Edukacyjny

Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska oraz Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wzięli udział w obradach Opolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, który odbył się 28 sierpnia 2019 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkaniu przewodniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Iwona Michałek. Organizatorami debaty byli Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator […]