Wrzesień 16, 2019

16 września 2019

IV Ogólnopolski Konkurs programistyczny Hack Heroes-

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich odbędzie się w ramach Tygodnia Kodowania w dniach 5-25 października. Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes dla uczniów szkół średnich to wspólna inicjatywa Fundacji Media 3.0 i SAP SE, realizowana od 2016 i wpisująca się w coroczne obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania (http://codeweek.eu/ ). To jedyny tego typu konkurs w […]

16 września 2019

Ostatni nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków wszystkie szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przypominamy, że termin składania wniosków przez dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2019 r. Termin składania wniosków przez organy prowadzące upływa 20 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu). […]

16 września 2019

Ogólnopolski Konkurs – MŁODY INNOWATOR oraz OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Komitet Naukowo – Techniczny FSNT – NOT, Doskonalenie Kadr, Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT – zapraszają do udziału w XIII edycji 2019/2020 konkursu adresowanego do uczniów szk. podstawowych (kl. IV – VIII) oraz uczniów liceów i techników. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast Federacja Stowarzyszeń […]

16 września 2019

„Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”

To tytuł międzynarodowej konferencji realizowanej w związku obchodami 30. rocznicy przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  wspólnie z Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zapraszają na konferencję naukową, której celem jest pogłębiona refleksja na temat funkcjonowania dokumentu oraz zastanowienie się nad […]

16 września 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.