Wrzesień 17, 2019

17 września 2019

„XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej”.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizuje w roku szkolnym 2019/2020 XXXIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, która odbędzie się pod hasłem „Gospodarka w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i […]