Wrzesień 30, 2019

30 września 2019

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, wszyscy zgłoszeni kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020, otrzymali ww. stypendium. Jednocześnie informuję, że kwota stypendium wzrosła do 300 zł miesięcznie – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty […]

30 września 2019

Doradztwo metodyczne na terenie województwa opolskiego.

23 i 24 września br. podczas spotkań Opolskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych, odbyło się uroczyste wręczenie aktów powierzenia zadań osobom, które od 1 października 2019 r. obejmą stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli: Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia […]