Październik 3, 2019

3 października 2019

II Opolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy  Szkół, Rady Rodziców Szkół województwa opolskiego.   Otwarcie zapisów na II Opolską Konferencję Rad Rodziców   Już 5 listopada 2019 r. w Opolu odbędzie się II Opolska Konferencja Rad Rodziców. Wydarzenie skierowane jest do członków rad rodziców, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rodziców w szkole. – Bez udziału rodziców nie można […]

3 października 2019

Wicekurator uczestniczył w akademii z okazji „Święta Szkoły” – ZSR w Prudniku oraz konferencji naukowej

1 października 2019 r. Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w uroczystej akademii, która miała miejsce w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku z okazji Święta Patronki Szkoły – Stefanii Sempołowskiej. Tego dnia odbyła się również w Kinie Diana w  Prudniku konferencja naukowa w ramach projektu Soli Deo Kardynał Stefan Wyszyński. Podczas konferencji tematyczne […]

3 października 2019

„Kwalifikacje rynkowe, a szkolnictwo branżowe”

Zapraszamy dyrektorów szkół prowadzących szkolenie zawodowe do udziału w debacie publicznej o zintegrowanym systemie kwalifikacji. W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań […]

3 października 2019

Sprawozdanie organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

3 października 2019

„Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Lekcje z ZUS”, którego zwieńczeniem jest udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.   Pismo ZUS

3 października 2019

Deklaracja Młodego Pokolenia.

Informuję, że 1 października 2019 r. podczas wspólnej konferencji Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Jana Ołdakowskiego dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację Młodego Pokolenia, która jest odpowiedzią na Przesłanie Powstańców Warszawskich do młodych Polaków.   Informacja prasowa. Skan Deklaracji Młodego Pokolenia. Skan Przesłania Powstańców Warszawskich do młodych Polaków. […]