Listopad 18, 2019

18 listopada 2019

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek woj. opolskiego Opolski Kurator Oświaty z wielką satysfakcją odnotowuje sukcesy uczniów, nauczycieli szkół/placówek województwa opolskiego i chciałby osobiście gratulować ich autorom. Nie zawsze informacje te docierają do kuratorium. Chcielibyśmy, aby uruchomiona na naszej stronie zakładka umożliwiła dodatkowo wyróżniać i promować szczególne osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli uzyskane na szczeblu ponadwojewódzkim, […]

18 listopada 2019

Zakwalifikowani do kolejnego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej

Organizatorzy XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej przekazali wyniki zawodów I stopnia, które odbyły się także w szkołach woj. opolskiego. Cieszy fakt, iż decyzją Komitetu Głównego OWT do zawodów II stopnia XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w r. szk. 2019/2020 zakwalifikowało się ośmiu uczniów z Opolszczyzny. Reprezentować będą niżej wymienione szkoły z trzech powiatów: Centrum Kształcenia Ustawicznego w […]