Listopad 20, 2019

20 listopada 2019

Programowanie z eTwinning

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w hotelu DeSilva Premium w Opolu odbyło się seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programu eTwinning Programowanie z eTwinning. Organizatorem seminarium była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.