Listopad 28, 2019

28 listopada 2019

Pilotażowy projekt pn. Szkoła dla innowatora.

Szanowni Państwo.   Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.  Inicjatorami projektu są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 […]