Luty 17, 2020

17 lutego 2020

XX edycja międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią.

Muzeum w Koszalinie organizuje XX edycję międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią. Cel konkursu Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności […]

17 lutego 2020

VIII edycja Eksperymentu Łańcuchowego

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W konkursie mogą brać udział drużyny składajcie się maksymalnie z 5 osób pod opieką opiekuna – osoby pełnoletniej, będących: a) dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli, b) uczniami szkół podstawowych klasy I-III, c) uczniami szkół podstawowych klasy IV-VI, […]

17 lutego 2020

Wyniki etapu wojewódzkiego – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

17 lutego 2020

Wyniki etapu wojewódzkiego- lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.