Marzec 3, 2020

3 marca 2020

Wyniki etapu wojewódzkiego – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

3 marca 2020

Wyniki etapu wojewódzkiego- lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

3 marca 2020

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 r.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert. Szczegółowe informacje w załączeniu.   Zaproszenie. Formularz.

3 marca 2020

Etap wojewódzki (10 marca 2020 r., godz. 10.00) XXVII Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz uczniów Branżowych Szkół I stopnia

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że etap wojewódzki (10 marca 2020 r., godz. 10.00) XXVII Turnieju Matematycznego dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz uczniów Branżowych Szkół I stopnia odbędzie się w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, sala nr 233, II piętro.