Marzec 6, 2020

6 marca 2020

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym, w którym strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania […]

6 marca 2020

Szkolenie i kurs w zakresie awansu zawodowego dla ekspertów i kandydatów na ekspertów.

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował szkolenie dla kandydatów na ekspertów (wyłącznie dla osób, które nie ukończyły takiego szkolenia w ubiegłych latach) oraz kurs doskonalący przeznaczony dla ekspertów znajdujących się na liście ekspertów prowadzonej przez MEN.