Marzec 10, 2020

10 marca 2020

„Obchody 20-lecia Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu oraz „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa” i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 26.05.2020 r. odbędą się uroczyste obchody 20-lecia Koła nr 25 w Opolu oraz „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa” i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”, organizowane przez Koło nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu.

10 marca 2020

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie sprawdzenia umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu organizuje w dniu 24 marca 2020 r. szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie sprawdzenia umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową. Szkolenie odbędzie się w sali audiowizualnej w siedzibie WORD-u, godz. 9.00.

10 marca 2020

Akty prawne dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, informujemy o zmianie ustawy Prawo oświatowe – art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374), a także o ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]