Czerwiec 2020

24 czerwca 2020

Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych na terenie Województwa Opolskiego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przez WOMP konkursu na wykonywanie badan lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r.(Dz. U, z 2019 r. poz. 1651) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych […]

17 czerwca 2020

Webinarium: „Program eTwinning – synergia z programami współpracy międzynarodowej szkół”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w webinarium: „Program eTwinning – synergia z programami współpracy międzynarodowej szkół” adresowanym  do dyrektorów i  nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowanych udziałem w Programie eTwinning i realizacją projektów w ramach współpracy międzynarodowej szkół. Prelegenci webinarium: […]

16 czerwca 2020

Bezpłatna broszura informacyjna, wzbogacona alfabetem brajlowskim, skierowana do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” realizuje zadanie publiczne pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.