Lipiec 9, 2020

9 lipca 2020

Obowiązki kierownika wypoczynku.

Przypominamy wszystkim osobom pełniącym funkcję kierownika podczas wypoczynku o obowiązku wynikającym z zapisów art. 92l ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) dotyczącym niezwłocznego zawiadomienia właściwych osób bądź organów o każdym  wypadku w trakcie wypoczynku.

9 lipca 2020

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przyznawania 7 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy szkół artystycznych

Na podstawie wyjaśnienia  MEN poniżej przedstawiamy istotne informacje w sprawie przyznawania  punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej.