Wrzesień 2, 2020

2 września 2020

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – poradnik MEN

Materiał stanowi kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie; jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.