Wrzesień 28, 2020

28 września 2020

Webinarium „Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027 oraz inne inicjatywy realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji + wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji”.

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w webinarium: „Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027 oraz  inne inicjatywy realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji + wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji”. Webinarium adresowane jest do dyrektorów i  nauczycieli wszystkich typów […]

28 września 2020

Projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Projekt polega na opracowaniu modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 organów prowadzących w min. 90 szkołach podstawowych.