Październik 9, 2020

9 października 2020

Prośba o zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki z serii „Niko” do języka niemieckiego, jako języka mniejszości, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej (do dnia 13. 10. 2020.)

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą ewentualnego dodatkowego, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowania szkół na podręczniki Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

9 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych”

Jest ono skierowane do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną.