25 lutego 2019

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Szanowni Państwo

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca br. Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.kuratorium.opole.pl

Do udziału w przedsięwzięciu mogą zgłaszać się szkoły i placówki, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkie podmioty zainteresowane popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii w edukacji.