5 grudnia 2019

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Składam serdeczne życzenia
wszystkim wolontariuszom pracującym w organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach,
a zwłaszcza w szkolnych kołach wolontariatu.
Życzę spełnienia najskrytszych marzeń oraz satysfakcji
z wykonywanej posługi na rzecz innych osób.
Niech Wasza cierpliwość, wytrwałość i poświęcenie
niesie dobro w codziennym życiu.

Z wyrazami szacunku

Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty