4 grudnia 2017

51 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką do udziału w 51 Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od 50 lat realizowany jest przez Członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

Terminy:

·         16.12.2017 – I i II etap w szkołach podanych poniżej

·         24.02.2017 – Półfinał i Finał na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

Uczniów prosimy zgłaszać do konkretnych okręgów na adres nauczyciela i szkoły. Szczegóły. Nie przypisujemy szkół do okręgów. Nauczyciel wybiera, który okręg jest dla niego korzystniejszy pod względem dojazdu na Turniej.

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Przykładowe zadania I etap
  4. Przykładowe zadania II etap