4 października 2018

72. rocznica mordu dokonanego na Żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu kpt. Henryka Flamego „Bartka” w Starym Grodkowie.

Nie odbiorą Ci Ojczyzny, dopóki nosisz ją w sercu”

Tym przesłaniem zakończyła się homilia podczas uroczystej polowej mszy świętej w intencji zamordowanych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, w dniu 29 września br. na płycie dawnego niemieckiego lotniska wojskowego w pobliżu Starego Grodkowa. Uświetniła ona obchody 72. rocznicy mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD na Żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu kpt. Henryka Flamego „Bartka” działającego na Żywiecczyźnie i Śląsku Cieszyńskim.

Zorganizowana wspólnymi siłami Wojewody Opolskiego, władz gmin Grodków i Skoroszyce oraz Instytutu Pamięci Narodowej uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz przybyłych z terenów Żywiecczyzny członków rodzin poległych żołnierzy. W uroczystości, na zaproszenie Wojewody Opolskiego, uczestniczył Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy, w asyście żołnierzy I Brzeskiego Pułku Saperów im Tadeusza Kościuszki, pocztów sztandarowych służb mundurowych i szkół, udali się przez las na „Polanę Śmierci”, gdzie dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika upamiętniającego mord na Żołnierzach Oddziału kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Obchody rocznicowe zakończyło złożenie kwiatów i zniczy pod krzyżem upamiętniającym wydarzenia sprzed 72 lat, odczytanie apelu poległych żołnierzy oraz salwa honorowa oddana na ich cześć.

Uroczystość stała się piękną lekcją historii i patriotyzmu dla uczestniczącej w niej młodzieży ze szkół powiatów: brzeskiego i nyskiego, która wraz z pocztami sztandarowymi licznie przybyła na lotnisko w Starym Grodkowie. Nie zabrakło także aktywnie uczestniczących w wydarzeniach harcerzy z ZHR. Obecność podczas obchodów rocznicowych młodych ludzi daje nadzieję, że w pamięci Polaków kultywowane będzie świadectwo o tych, którzy oddali swoje życie w imię wyższych wartości: wolności, szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie.