14 listopada 2018

„Dziecko z cukrzycą” szkolenie dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych województwa opolskiego. Dostrzegając potrzebę wsparcia resortu oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w szkołach dzieciom chorym na cukrzycę, Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty, działającym z upoważnienia Wojewody Opolskiego, organizuje szkolenie „Dziecko z cukrzycą” dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej  województwa opolskiego, które […]

6 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+ Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną  Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Forum ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program […]

16 listopada 2018

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

15 listopada 2018 r. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, która odbyła w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Uroczystość zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu miała na celu odznaczenie stu krwiodawców z regionu opolskiego, którzy […]

15 listopada 2018

Uroczyste podsumowanie XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Sam nie palę i innym odradzam”.

15 listopada 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu odbyła się gala finałowa uroczystego podsumowania XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Sam nie palę i innym odradzam”, w której uczestniczył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty. Organizatorami uroczystości była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Patronat nad konkursem sprawował Opolski […]

15 listopada 2018

Informacja dotycząca otwartych konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą.

Zgodnie z pismem z 13 listopada 2018 r. Departamentu Współpracy Międzynarodowej Opolski Kurator Oświaty przekazuje informacje dotyczącą otwartych konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą. W załączeniu informacja na temat dwóch konkursów: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka […]

14 listopada 2018

Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

9 listopada 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w której uczestniczył Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty. Jak większość szkół w całym kraju tak i II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu  włączyło się do akcji „Rekord dla Niepodległej” zainicjowanej przez […]

14 listopada 2018

Piknik wojskowy „Służymy Niepodległej”.

10 listopada 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty wzięli udział w pikniku wojskowym, który odbył się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Podczas uroczystości odbył się Pochód Niepodległościowy ulicami miasta. Odśpiewano Hymn Państwowy oraz uroczyście podniesiono Flagę Państwowa na maszt, na dziedzińcu Muzeum Piastów Śląskich w […]

13 listopada 2018

„Rekord dla Niepodległej” – konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty

9 listopada odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty, która poprzedziła uroczystość ślubowania I klasy „mundurowej” II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Podczas konferencji Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek podsumował inicjatywę Ministerstwa Edukacji Narodowej  pn. „Rekord dla Niepodległej”. 9 listopada o godz. 11.11 w województwie opolskim ponad 115 tys. uczniów […]

11 listopada 2018

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Opolu.

Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty i Pan Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty wzięli udział w uroczystych obchodach 11 listopada 2018 r. Niedzielne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Opolu rozpoczęły się od uroczystości przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim, na budynku którego odsłonięto Dekalog Polaka: „Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z […]