13 maja 2019

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach województwa opolskiego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, zobowiązuję Państwa, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z […]

21 maja 2019

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

20 maja 2019 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty oraz Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty  wzięli udziału w uroczystej gali podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i innych tematycznych  konkursach: • Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o Księciu Janie Dobrym „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”, • Ogólnopolskim Konkursie ,,Myśli Jana Pawła II”, […]

21 maja 2019

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego. W roku 2019 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok […]

21 maja 2019

Odbiór nagród z uroczystości podsumowania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, informujemy, że do 31 sierpnia 2019 r. będzie można odebrać dyplomy, statuetki oraz nagrody, które były wręczane 20 maja 2019 r. podczas uroczystej gali podsumowującej Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w Filharmonii Opolskiej. Osoby, które były nieobecne na uroczystości proszone są o zgłaszanie się po odbiór po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Moniką Pawlicką […]

21 maja 2019

Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – podpisane

Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów. Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści. Nowy dokument uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia, czyli opisane są w nim wymagania, które potwierdzą osiągniecie […]

15 maja 2019

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Pierwszy nabór do projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2019 r. W ramach CMI 1,5 tys. mentorów (nauczyciele oraz […]

14 maja 2019

„Gala z okazji 100-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża”

11 maja 2019 roku w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas której Kuratorium Oświaty w Opolu otrzymało Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Serdecznie dziękujemy.

14 maja 2019

Przyhamuj… z wizytą w Szymiszowie.

Kolejna odsłona Kampanii Edukacyjnej Przyhamuj, życie przed Tobą miała miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie. Na zaproszenie dyrektora szkoły Pana  Marka Szprocha w spotkaniu uczestniczył Opolski Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała oraz przedstawiciele partnerów kampanii. Tradycyjnie spotkanie składało się z dwóch części – teoretycznej, w  trakcie której uczniowie wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa w […]