9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.

8 listopada 2022

Program Sportowe Talenty dla nauczycieli

Szanowni Państwo, od roku szkolnego 2022/2023 w województwach lubelskim i opolskim rusza pilotażowy program wsparcia dla nauczycieli wychowania fizycznego, którego celem będzie wyławianie młodych sportowych talentów wśród uczniów. To efekt współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem projektu będzie monitorowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego formy uczniów w klasach IV-VIII szkół podstawowych […]

8 listopada 2022

Program Sportowe Talenty dla dyrektorów

Dyrektorzy szkół województwa opolskiego, od roku szkolnego 2022/2023 w województwach lubelskim i opolskim rusza pilotażowy program wsparcia dla nauczycieli wychowania fizycznego, którego celem będzie wyławianie młodych sportowych talentów wśród uczniów. To efekt współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. […]

21 października 2022

Zaproszenie do udziału w Panelu dyskusyjnym Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego   Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, zaprasza przedstawicieli uczennic/ uczniów na spotkanie wojewódzkie w celu przedyskutowania różnych problemów nurtujących młodzież w szkołach/ placówkach.  

15 listopada 2022

Edukacja klimatyczna – cykl szkoleń online

Webinaria skierowane są do nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej. Szkolenia online zaplanowano w dniach 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie wiedzy z obszaru ochrony klimatu, jak również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat. Program szkolenia ma uniwersalny charakter. Efektem szkolenia ma być umożliwienie uczestnikom przeprowadzenia […]

11 listopada 2022

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy na 123 lata. Jej obszar został podzielony pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Uciskany naród kilka razy stawał do walki o wolność. Jednak dopiero 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Powierzchnia Polski po odzyskaniu niepodległości wynosiła 388 tyś. km², a na […]

10 listopada 2022

Dodatkowe materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały do egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym: logiki na egzaminie maturalnym wypracowania maturalnego Przypominamy, że na stronie cały czas dostępne są materiały dotyczące innych przedmiotów tym materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego […]