23 grudnia 2016

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

UWAGA: Zmiana liczby szkół i placówek oświatowych do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacenie tematyki monitorowania.

Informuję, że uległa zmianie (zależnie od typu) liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacona została tematyka monitorowania. Dane przedstawione są w innym ujęciu tabelarycznym.

W załączeniu aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.