14 września 2017

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018

Dostosowanie planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty do obowiązującej podstawy prawnej.

Zgodnie § 34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) plan nadzoru pedagogicznego opracowany na rok szkolny 2017/2018 na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do przepisów ww. rozporządzenia w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Scan pisma