5 grudnia 2018

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego

Z uwagi na różnice w zestawieniach liczby szkół i placówek oświatowych w woj. opolskim wynikających z aktualizacji baz danych w Systemie Informacji Oświatowej (Baza SIO, stan na dzień 30 września 2018r.) zmianie ulega typ szkół i placówek oświatowych, w których przeprowadzone zostaną ewaluacje oraz liczba szkół i placówek oświatowych poddanych kontroli i monitorowaniu w zakresach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego