10 maja 2018

Bezpłatne szkolenia w ramach Ginących Zawodów.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w specjalnych warsztatach, na których można wyuczyć się takich zawodów jak: kowal, brukarz, bednarz, tkacz, krawcowa czy cukiernik i wielu innych.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

  • Bezrobotne, poszukujące pracy,
  • Uczące się w wieku 18-25 lat (po zakończeniu nauki),
  • Uczestnicy OHP,
  • Po ukończonym przygotowaniu zawodowym w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Warsztaty odbywają się w Wiosce Ginących Zawodów, którą otwarto w miejscowości Rozkosz na Lubelszczyźnie.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia transport z miejsca zamieszkania do Rozkoszy i w drodze powrotnej, wyżywienie, noclegi, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów, pracę w profesjonalnie wyposażonych warsztatach oraz ubezpieczenie NNW.

Szkolenia będą realizowane do października 2018 r.

Szczegółowe informacje i terminy poszczególnych szkoleń można uzyskać pod numerem tel.: 77 456 00 25, 77 456 00 23 oraz e-mail: opolska@ohp.pl