12 września 2017

Briefing Opolskiego Kuratora Oświaty na temat wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie  odbył się briefing Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka. Tematem briefingu było: wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na spotkaniu z dziennikarzami opolski kurator zaprezentował  najważniejsze informacje odnoszące się do kwestii edukacji dzieci i uczniów z różnymi potrzebami i zmian w tym zakresie. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, iż zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. Jednocześnie informujemy, iż na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej utworzony został specjalny adres mailowy: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl, na który mogą nadsyłać swoje pytania rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół.
W załączeniu „Informacja prasowa” przygotowana przez  Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej – zawierająca podstawowe zagadnienia dotyczące ww. kwestii.