Kategoria: Aktualności

16 sierpnia 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina istotne założenia tegorocznej regulacji rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. […]

10 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Informuję, że ukazało się podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 2018 r., poz.1478). Rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001478

9 sierpnia 2018

Spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty z uczestnikami wypoczynku w Głuchołazach i Jarnołtówku

7 sierpnia 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty spotkał się z kolejnymi dziećmi przebywającymi na wypoczynku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu w Ośrodku Czerwony Kozioł w Głuchołazach oraz przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w Kluczborku w Ośrodku Olsza w Jarnołtówku. Na tych wypoczynkach przebywa obecnie 135 dzieci w Głuchołazach oraz […]

3 sierpnia 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono odpowiedzi na najważniejsze pytania  związane z  edukacją włączającą: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/edukacja-wlaczajaca-odpowiedzi-men-na-najwazniejsze-pytania.html  

3 sierpnia 2018

Informacja MEN w sprawie organizacji zajęć indywidualnych w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych W związku z licznymi pytaniami na temat rozwiązań prawnych umożliwiających organizowanie indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych) informujemy, że komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/indywidualne-zajecia-elastyczne-rozwiazania.html

3 sierpnia 2018

Spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty z uczestnikami wypoczynku w Turawie

1 sierpnia 2018 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty spotkał się z dziećmi przebywającymi na wypoczynku zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego w Opolu w Ośrodku Jowisz w Turawie. Na tym wypoczynku przebywa obecnie 60 dzieci z województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty w ramach nieodpłatnego wypoczynku sfinansował na łączną kwotę […]

2 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczycieli na stronie internetowej MEN

Uprzejmie informujemy, że na głównej stronie internetowej MEN stworzona została zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli. Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki: Co nowego w ocenie pracy? Nowy system oceny pracy nauczycieli Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny […]

24 lipca 2018

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Opolski Kurator Oświaty, jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa opolskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki zobowiązany jest ustalić […]