Kategoria: Bezpieczeństwo

9 sierpnia 2018

Ogólnopolska akcja społeczna: Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach

Ogólnopolska akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych bądź biegnących wzdłuż drogi uczestników ruchu drogowego. W filmie zrealizowanym w ramach inicjatywy, przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Porównano, z perspektywy kierowcy, widoczność nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowanych osób […]

22 grudnia 2017

Cyberprzestrzeń młodzieży

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w konferencji metodycznej pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse  i zagrożenia” ,którego organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Prelegentami powyższej konferencji byli: Leszek Roszczenko i Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum […]