Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

20 czerwca 2018

Inwestycje szerokopasmowego Internetu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego.   Realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wkraczają w fazę realizacji. Oznacza to, że beneficjenci (operatorzy telekomunikacyjni) zaczynają obejmować zasięgiem dostępu do usługi szybkiego Internetu wszystkie szkoły, które nie mają dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, a które […]

20 czerwca 2018

Kampania Kolejowe ABC.

Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i podróży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, również na obszarach kolejowych i przejazdach kolejowo-drogowych. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest ważnym celem edukacyjno-wychowawczym, dlatego Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo i właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników […]

15 czerwca 2018

Warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej.

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Warsztaty odbędą się we wrześniu 2018 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli zapewnione obiady i ubezpieczenie NNW, natomiast osoby z miejscowości […]

5 czerwca 2018

Zaproszenie na konferencję: Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły. Konferencja promować będzie efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest promowanie i przedstawienie efektów  działań podejmowanych  w ramach realizacji projektu „Przywództwo” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

5 czerwca 2018

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskich spotkaniach zwanych „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w spotkaniach, które organizowane są w projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.