Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

18 czerwca 2021

Rusza nabór do III tury rekrutacji do projektu grantowego „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Projekt, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus” realizuje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

14 czerwca 2021

Przerwa techniczna w działaniu formularza elektronicznego dotyczącego wprowadzania zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami branżowych szkół I stopnia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, informuję, że od dnia 23.06.2021 r. – 25.06.2021 r.  nastąpi przerwa w działaniu formularza elektronicznego  dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, w związku z pracami serwisowymi na platformie. Ponowne uruchomienie platformy nastąpi w dniu 28.06.2021 r. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

11 czerwca 2021

Międzynarodowy projekt “ IoT, Big Data and AI: Innovating STEM Teaching Through Strengthening Teacher Professionalisation”

W ramach projektu szkoły otrzymają bezpłatnie stację meteorologiczną, uczniowie wezmą udział w interaktywnych zadaniach online, zaś nauczyciele w szkoleniach z naukowcami z Wielkiej Brytanii z zakresu tematyki projektu.