Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

20 kwietnia 2018

„Extra Szkolna Stołówka” – II. edycja programu.

Celem programu „Extra Szkolna Stołówka” jest poprawa warunków, w jakich dzieci spożywają posiłki w szkole, a także edukacja dotycząca kształtowania w najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych oraz niemarnowania żywności. Partnerem społecznym programu jest Federacja Polskich Banków Żywności. W konkursie towarzyszącym programowi „Extra Szkolna Stołówka” nagrodą główną jest sfinansowanie remontu stołówki o wartości 30 000 złotych. Wziąć […]

20 kwietnia 2018

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019.

W załączeniu aktualna elektroniczna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/ 2019 w formie czterech tabel. Tabela organy prowadzące – szkoły publiczne woj. opolskiego – (tabela 1) Tabela organy prowadzące – szkoły niepubliczne – (tabela 2) Tabela zawierająca informacje o placówkach – (tabela 3) Tabela zawierająca […]

19 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o program szkoleniowo doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenie lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wybranych do […]

16 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia-II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie grupą docelową-mogą być: pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w […]

16 kwietnia 2018

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.   „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów.   Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line. Aplikacja do […]

13 kwietnia 2018

Przypomnienie o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Planowane jest m.in. porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów […]

13 kwietnia 2018

Pierwszeństwo w zatrudnianiu nauczyciela

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje: nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan […]

13 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do załącznika nr 3 zamieszczonego w informacji dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019, informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. […]

13 kwietnia 2018

Konkurs – Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

Informuję, że w dniu 5 marca 2018 r. Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  ogłosił   konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.