Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

14 lutego 2020

„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie, uprzejmie informujemy, że w 2020 r. zrealizowane zostaną dwa konkursy na realizację przedsięwzięć Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie. Alokacja w ww. konkursach to: edycja wiosenna – 80 tys. zł edycja jesienna – 60 tys. zł. W związku z programem […]

14 lutego 2020

Badania normalizacyjne w ramach projektu „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Organy prowadzące szkoły i placówki, Dyrektorzy szkół i placówek, Szanowni Państwo, w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17, pn. „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych  wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem […]

12 lutego 2020

Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 11 lutego 2020  r., Zarządzeniem  NR 5 wprowadził „Procedury opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób ubiegających się o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej”.   Zarządzenie NR 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020   Procedury opiniowania wniosków. Załączniki do procedury opiniowania wniosków.

10 lutego 2020

Konkurs grantowy LOWE, edycja 2020-2021

Zarząd Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie ogłasza konkurs grantowy na utworzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Konkurs grantowy LOWE skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych oraz organów prowadzących szkoły. Cel konkursu. Celem konkursu grantowego jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Więcej […]

6 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

6 lutego 2020

Ogólnopolski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius´ a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Komisja Europejska po raz pierwszy organizuje ogólnopolski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius´ a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

4 lutego 2020

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły Ponadpodstawowe Uprzejmie informuję, że w marcu 2020 r. ukaże się kolejna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2020/2021. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych tabel zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (dopuszczalne formaty plików xls, xlsx […]

29 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Po raz  drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również […]