Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

3 sierpnia 2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Szanowni Państwo, 8 września br. odbędzie się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Akcja organizowana jest pod patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej  przez Kancelarie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gorąco zachęcamy do włączenia się nauczycieli i uczniów w tą akcję. Włączenie się do akcji jest możliwe poprzez wysłanie zgłoszenia przez stronę internetową przez wskazaną powyżej datą. List Prezydenta Rzeczypospolitej […]

3 sierpnia 2018

Warsztaty z obszaru pedagogiki, organizowane w ramach cyklu spotkań dla profesjonalistów „Zbuduj swoją markę osobistą”.

Szanowni Państwo, 8 września w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu odbędą się warsztaty z obszaru pedagogiki, organizowane w ramach cyklu spotkań dla profesjonalistów „Zbuduj swoją markę osobistą”. TEMATY WARSZTATÓW PEDAGOGICZNYCH: – Jak rozszyfrować i zmienić kod najtrudniejszych zachowań uczniów? – Niepełnosprawność jako wyzwanie społeczne i edukacyjne — Co za emocje – praca z uczuciami w […]

27 lipca 2018

Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji „Młodzi dla środowiska.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjatnych do udziału w otwartych konkursach plastycznych i fotograficznych. Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Szczegółowe informacje.

24 lipca 2018

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Opolski Kurator Oświaty, jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa opolskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki zobowiązany jest ustalić […]

24 lipca 2018

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie W nawiązaniu do pisma DWKI-WSPE.4015.209.2018.CZ.2 z dnia 10 lipca 2018 r. Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć […]

5 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół.   Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zakłada  zmiany w klasyfikacji zawodów, praktycznej nauce zawodu, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych. W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw znajdują się również  propozycje rozwiązań dot. warunków organizacji opieki stomatologicznej, stołówek w […]

5 lipca 2018

Informacja w sprawie konsultacji społecznych materiałów dydaktycznych.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.