Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

16 października 2018

Program ABC Zdrowego Żywienia we współpracy z Carrefour i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, poleca podręcznik metodyczny z zakresu zdrowego żywienia. Pozycja ta przeznaczona dla dzieci klas II i III szkoły podstawowej.

Cel programu: dostarczenie dzieciom wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i pomoc w kształtowaniu umiejętności dokonywania przez nich racjonalnych wyborów żywieniowych, w sposób przystępny dla młodego odbiorcy.   Podręcznik

16 października 2018

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018 / 2019.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Pan  Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018 / 2019. Jednocześnie informujemy, że wszystkim wskazanym przez Państwa kandydatom z województwa opolskiego, zostały przyznane stypendia. Uprzejmie prosimy o poinformowanie uczniów o otrzymaniu przez nich ww. stypendium.   Informacja o uroczystości […]

15 października 2018

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 18 października 2018 r., natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 15-19 października. W tym roku Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów wspólnie z Komendą Miejską Policji w Opolu oraz Zespołem Szkół Budowlanych w Opolu im. Jana Pawła II włączając się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie propagowania […]

15 października 2018

Konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe zielone szkoły w Wiśle.

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa opolskiego oraz rodzice,   Opolski Kurator Oświaty informuje, iż Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami

10 października 2018

Projekt „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw. Szkolenia z kompetencji dla młodzieży”

Projekt jest realizowany przez Katedrę UNESCO do spraw Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu POWER (Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym młodzież wspólnie z nauczycielami i badaczami uniwersyteckimi, odkrywa mało znane historie swoich miejscowości, a jednocześnie rozwija wiedzę […]

10 października 2018

Komunikat nr 2 dotyczący wykazywania godzin ponadwymiarowych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r.

W instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.) znalazł się zapis: „Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać […]

10 października 2018

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, centra usług wspólnych, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 3 października 2018 r. minister, który jest dla […]