Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

16 października 2020

Informacja w sprawie bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego działa Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Klinika Prawa, w której studenci prawa pod nadzorem merytorycznym prawników Wydziału udzielają bezpłatnych porad prawnych.

16 października 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Szanowni Państwo.   Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze środków finansowych, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

12 października 2020

Badania ankietowe w ramach programu „Monitorowanie zdrowia jamy ustnej w latach 2016-2020”.

Szanowni Państwo.   Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2020 roku w placówkach oświatowych na terenie województwa opolskiego prowadzone będą epidemiologiczne badania ankietowe rodziców dzieci w wieku 3 i 5 lat, osób w wieku 18 lat oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli nauczania początkowego.

9 października 2020

Prośba o zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki z serii „Niko” do języka niemieckiego, jako języka mniejszości, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej (do dnia 13. 10. 2020.)

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą ewentualnego dodatkowego, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowania szkół na podręczniki Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

5 października 2020

Informacja w sprawie przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, wszyscy kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów, dla których wnioski zostały przekazane do Opolskiego Kuratora Oświaty zostały zatwierdzone pozytywnie.