Kategoria: Arkusze organizacji szkół i placówek

11 kwietnia 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze. […]

31 marca 2017

Opiniowanie arkuszy organizacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola W związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 649) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, proszę o przedłożenie Opolskiemu Kuratorowi Oświaty do dnia 8 […]