Kategoria: Informacje bieżące

26 września 2017

W związku z decyzją Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych podjętą Uchwałą Komitetu Głównego Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i dotyczącą zmiany nazwy olimpiady, przedstawiamy listę organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2017/2018.

19 września 2017

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty do udziału w Konferencji. Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo online (z tłumaczeniem na język migowy) w celu upowszechnienia […]

18 września 2017

CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

Zapraszamy szkoły z województwa opolskiego do zgłoszenia swojego udziału w Projekcie Cyfrowobezpieczni.pl   Projekt oferuje systemowe rozwiązania, które pozwalają lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.   Więcej informacji.

13 września 2017

Rok Turystyki Szkolnej w Województwie Opolskim

Szanowni Państwo. Dyrektorzy wszystkich typów szkół województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty ogłasza I edycję programu pn. „Rok Turystyki Szkolnej w Województwie Opolskim”. Udział w programie umożliwia zdobycie Certyfikatem „Szkoła Przyjazna Turystyce”. Certyfikat otrzymują szkoły z terenu województwa opolskiego za aktywność i szczególne działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa  i różnych form turystyki wśród dzieci i młodzieży […]

13 września 2017

Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju.

Zapraszamy uczniów do udziału w V edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury […]

11 września 2017

VIII edycja Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem Programu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się […]

8 września 2017

Turnusy Uśmiechu w Wiśle.

Od 4 września 2017 r. do 2 października 2017 r. Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski od szkół i organizacji pozarządowych na dwutygodniowe turnusy edukacyjne dla grup zorganizowanych do 50 osób. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Zgodnie z misją fundacji, zaproponowane w konkursie turnusy mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk […]