Kategoria: Informacje bieżące

22 listopada 2017

Konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje 6 grudnia 2017 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie konferencję pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Wydarzenie to  objęte zostało Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym celem konferencji jest włączenie […]

20 listopada 2017

Konferencja w ramach programu „Cyberbezpieczny Uczeń”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa opolskiego. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej w ramach programu „Cyberbezpieczny Uczeń” dotyczącego podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019. Adresatami są nauczyciele gimnazjów, klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Rejestracja dokonywana jest on-line poprzez […]

20 listopada 2017

Konferencja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla organów prowadzących

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dla organów prowadzących na terenie województwa opolskiego publiczne szkoły i placówki przeprowadzające egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2017 r. ( środa) w godz. 10.00 – 12.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 19. Celem konferencji jest podsumowanie egzaminu […]

17 listopada 2017

Zaproszenie na seminarium kontaktowe w ramach programu eTwinning dla nauczycieli pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych, a także z oddziałami specjalnymi

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro Programu eTwinning serdecznie zaprasza na krajowe seminarium kontaktowe w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2017 r. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych a także z oddziałami integracyjnymi, którzy chcą rozpocząć realizację projektu eTwinning z drugą polską szkołą. Zapraszamy osoby bez doświadczenia w programie eTwinning. […]

15 listopada 2017

Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.

Zapraszamy na seminarium podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas seminarium będzie też możliwość skonsultowania […]

15 listopada 2017

„Nie bój się psychiatry”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję pod nazwą: „Nie bój się psychiatry”, która skierowana jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej wśród młodzieży szkolnej i młodych dorosłych.

14 listopada 2017

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat, które będą wybierane na zasadzie rekrutacji. Przeprowadzenie tegorocznego naboru przewidziano na koniec listopada. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min. 4,5), szczególne zainteresowania, […]

14 listopada 2017

IV edycja projektu Tydzień Konstytucyjny.

Informujemy, że w listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie im . Prof. Zbigniewa Hołdy rozpoczęło IV edycję projektu Tydzień Konstytucyjny. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz promowanie świadomego obywatelstwa i zachęcanie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi. Fundacja „Rodzice Szkole”, która  […]

13 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, 2 stycznia 2018 r. rozpocznie się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we wszystkich typach szkół zgodnie z załączonym harmonogramem.