Kategoria: Informacje bieżące

20 lutego 2018

IV Opolski Test o Żołnierzach Wyklętych 05.03.2018r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego, Fundacja „Dla Dziedzictwa” wraz z Młodzieżowym Domem Kultury, Radiem Opole, TVP Opole organizuje IV Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Opolski, IPN – Delegatura w Opolu, Prezydent Miasta Opola, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola.

16 lutego 2018

Szkolenie Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych.

Akademia Myśli i Emocji w Warszawie zaprasza na ogólnopolskie nieodpłatne szkolenie przeznaczone dla lekarzy, certyfikowanych terapeutów uzależnień oraz osób realizujących programy profilaktyczne uzależnień pracujących na terenie całej Polski. Zapisy i informacje znajdują się na stronie www.amie.pl.

16 lutego 2018

Zjazd Tutorów Szkolnych.

Szanowni Państwo, Instytut Tutoringu Szkolnego Placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej zaprasza na bezpłatny Zjazd Tutorów Szkolnych, który odbędzie się 2 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 32.

15 lutego 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego – dodatkowe informacje

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele W związku z ogłoszeniem zamieszonym dnia 12.02.2018 r. www.kuratorium.opole.pl/rekrutacja-na-trenerow-koordynatorow-wsparcia-szkol-realizujacych-dzialania-w-zakresie-doradztwa-zawodowego/, informujemy, że w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby: zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy, szkolenia z […]

12 lutego 2018

Rekrutacja na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój […]