Kategoria: Informacje bieżące

21 lutego 2019

Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną […]

20 lutego 2019

Nowe przepisy prawa oświatowego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 lutego 2019 r. zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia. Proszę o zapoznanie się.     Załączniki   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego. Rozporządzenie […]

18 lutego 2019

„Dobry jak chleb”.

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”.   O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.   Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony […]

8 lutego 2019

Zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/2020.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.   Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do 18 lutego 2019 r.   Niezłożenie zapotrzebowania w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania […]

6 lutego 2019

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Rada ministrów przyjęła 5 lutego br. projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.